experiències educatives '10'

Motivació, cooperació, diversió i complicitat són elements necessaris en l'acompanyament amb

els joves degut al seu moment evolutiu

El meu pensament. David Codina

ESPAI EN CREACIÓ
per a poder presentar experiències educatives 
que considero CLAUS en la meva etapa
com a mestre  de nois i noies en edat adolescent.
en el seu acompanyament vital